Метрополитан универзитет у Београду

објављује

К О Н К У Р С

за заснивње радног односа за следећа радна места:

 

  1. Један Библиотекар за рад у универзитетској библиотеци;
  2. Један Књижничар за рад у универзитетској библиотеци .

 

УСЛОВИ ЗА БИБЛИОТЕКАРА: 1. лице са стеченим високим образовањем на студијама првог и другог степена у области библиотекарства и информатике, у трајању од најмање четири године и положеним стручним испитом;

  1. лице са стеченим високим образовањем на студијама првог степена у трогодишњем трајању и положеним стручним испитом;
  2. лице са стеченим високим образовањем на студијама првог и другог степена у другим областима, у трајању од најмање четири године и положеним стручним испитом.

 

УСЛОВИ ЗА КЊИЖНИЧАРА: лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и положеним стручним испитом.

 

 

Начин пријаве: Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да своје биографије и копије диплома у електронском облику пошаљу на адресу:

konkurs@metropolitan.ac.rs

За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs  или телефоном 011/ 20 30 885 (Валентина Катић).

 

Конкурс је отворен до 29. марта 2017. године.