Više informacija o upisu možete dobiti slanjem zahteva na mail: info@metropolitan.ac.rs.