Doktorska disertacija kandidata Miodraga Bogdanovića (pdf)     

Izveštaj doktorske disertacije kandidata Miodraga Bogdanovića (pdf)