Osnovne studije Univerziteta Metropolitan

Kako je promenom Zakona o visokom obrazovanju 2010. godine predviđeno da student po završenim osnovnim akademskih studija (OAS) dobija zvanje DIPLOMIRANI (inženjer, menadžer, dizajner….), to smo odlučili da svi naši programi osnovanih akademskih studija od sada traju četiri godine. Jedini izuzetak smo napravili kod programa INFORMACIONE TEHNOLOGIJE koji se nudi u dve varijante: u trajanju od tri i četiri godine. Studenti ovog studijskog programa su tako traženi da mnogi studenti žele da u što kraćem periodu završe studije i da se zaposle. U cilju da ponudi još bolje studijske programe, Univerzitet Metropolitan je reorganizovanjem svojih dosadašnjih i akreditovanih programa, omogućio sledeće nove programe:
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO RAČUNARSKE IGRE INFORMACIONI SISTEMI
 
Bitno su usavršeni i ostali dosadašnji programi:

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE INŽENJERSKI I OPERACIONI MENADŽMENT BIZNIS I MARKETING MENADŽMENT U SPORTU GRAFIČKI DIZAJN DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA
MODNI DIZAJN
Ovi programi su organizovani ili kao posebni studijski programi ili kao izborni moduli širih studijskih programa, kao što se vidi na slici.
 

grafikon-osnovnih-studija

 

 

Fakultet Informacionih Tehnologija

INFORMACIONE TEHNOLOGIJEINFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Ovaj program obezbeđuje studentima da steknu sva potrebna znanja, veštine i kompetencije koje treba da imaju inženjeri informacionih tehnologija…

INFORMACIONI SISTEMI

Studijski program informacioni sistemi ima za cilj da diplomiranim studentima obezbedi znanje i veštine koje će im omogućiti profesionalni rad u oblasti. Informacionih sistema kao i dalji razvoj karijere…

SOFTVERSKO INŽENJERSTVOSOFTVERSKO INŽENJERSTVO

Upravljanje IT sistemima, održavanje i administracija IT infrastruktura, prodaja i konsalting u IT oblasti…

RAČUNARSKE IGRE

Razvoj softvera za računarske igre obrazuje buduće inženjere za razvoj računarskih igara…

 

Fakultet za Menadžment

MENADŽMENT I MARKETINGINŽENJERSKI I OPERACIONI MENADŽMENT

Upravljanje projektima, razvoj i projektovanje proizvoda i usluga, upravljanje ljudskim resursima…

BIZNIS I MARKETING

Svi aspekti marketinga i sve ono što on čini, od planiranja, preko prodaje,do analiza…

MENADŽMENT U SPORTU

Svi aspekti menadžmenta u sportu i sve ono što on čini, od planiranja,do analiza…

 

Fakultet Digitalnih Umetnosti

GRAFIČKI DIZAJNGRAFIČKI DIZAJN

Dizajn publikacija, dizajn pakovanja, digitalna fotografija, ilustracija, 3D modelovanje…

DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA

Digitalni video, grafika kretanja,3D modelovanje, interaktivni mediji,vizuelni efekti, digitalni zvuk…

MODNI DIZAJN

Crtanje, osnove savremenog odevanja, procesi i tehnike grafičkog dizajna, krojenje i šivenje, osnove tekstila…