ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018/19. (u EUR)
za državljane Srbije i bivših republika SFR Jugoslavije

Šta obuhvata školarina?

Cenovnik za Osnovne Akademske Studije

Osnovne Akademske Studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Softversko inženjerstvo 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Računarske igre 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
Informacioni sistemi 400 € 400 € 600 € 600 € 2.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Inženjerski i operacioni menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
Biznis i marketing
modul: Marketing
300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
Biznis i marketing
modul: Menadžment u sportu
300 € 300 € 450 € 450 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Dizajn interaktivnih medija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.500 €
Modni dizajn 600 € 600 € 900 € 900 € 3.000 €

Centar u Nišu

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE STUDENTSKI KREDITI ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Ova školarina važi za studente koji koriste kredit Societe General Banke Godišnja školarina (hibridna nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Informacione tehnologije 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
Softversko inženjerstvo 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
Računarske igre 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
Informacioni sistemi 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Biznis i marketing
modul: Marketing
240 € 240 € 360 € 360 € 1.298 € 1.200 €
Biznis i marketing
modul: Menadžment u sportu
240 € 240 € 360 € 360 € 1.298 € 1.200 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Grafički dizajn 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
Cenovnik za Master Studije

Master studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE STUDENTSKI KREDITI ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Ova školarina važi za studente koji koriste kredit Societe General Banke Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
Bezbednost informacija 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
Informacioni sistemi 400 € 400 € 600 € 600 € 2.163 € 2.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Marketing menadžment 300 € 300 € 450 € 450 € 1.622 € 1.500 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 500 € 500 € 750 € 750 € 2.703 € 2.500 €
Cenovnik za Doktorske studije

Doktorske studije

AKONTACIJA UPLATA NA 3 RATE STUDENTSKI KREDITI ŠKOLARINA
Studijski program
(nastava na srpskom jeziku)
20% uplata
pri upisu
1. rata školarine 20% uplata pri upisu
(rok 1. oktobar)
2. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. januar)
3. rata školarine 30% uplata pri upisu
(rok 1. april)
Ova školarina važi za studente koji koriste kredit Societe General Banke Godišnja školarina (tradicionalna i internet nastava)
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Softversko inženjerstvo 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.325 € 4.000 €
FAKULTET ZA MENADŽMENT
Marketing menadžment 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.325 € 4.000 €
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
Dizajn novih medija 800 € 800 € 1.200 € 1.200 € 4.325 € 4.000 €

 

Napomene:

  1. Pri upisu svi studenti mora da uplate 20% školarine, u vidu akontacije. Za upis posle 1. septembra, odmah se uplaćuje 40% na ime akontacije i 1. rate.
  2. Studenti koji kasne sa uplatama ne mogu da izlaze na ispite i isključuju se sa sistema za e-učenje
  3. Studenti mogu podići kredit kod Societe Generale banke. Zbog preuzetih dodatnih obaveza prema ovim studentima i dodatnih troškova, Univerzitet Metropolitan za ove slučajeve primenjuje specijalnu školarinu. Ako student, u nekoj godini studija, prestane da koristi kredit, onda plaća standardnu školarinu.
  4. Školarine za studije u Nišu sa popustom se primenjuju za OAS Softversko inženjerstvo i OAS Informacione tehnologije u slučajevima da student sam plaća školarinu i ako ne kasni sa uplatama rata.
  5. Školarine za studiranje u Centru u Nišu, koje su zbog posebnog popusta, niže nego u Beogradu i za studente online (Internet) nastave, važe samo za studente koji su redovni u dolascima na nastavu. U suprotnom, gube pravo na nastavu u Centru, i onda oni plaćaju školarinu kao online (Internet) studenti.

Posebno obrazloženje za primenu specijalnih školarina studenata koji koriste kredit Societe General banke

  1. Ugovorom sa Univerzitetom Metropolitan, Societe Generale banka je preuzale obavezu davanja beskamatnih kredita na nivou jednogodišnje školarine.
  2. Studentima – korisnicima kredita Societe Generale banke, Univerzitet Metropolitan pruža dodatne usluge koje obuhvataju: a) dodatno angažovanje mentora i posebno praćenje njihovog rada na realizaciji predispitnih obaveza, b) dodatne administrativne usluge vezane za angažovanje banke i za pružanje administrativne podrške studentima – korisnicima kredita.
  3. Zbog dodatnih troškova i obaveza Univerziteta Metropolitan za organizovanje ovog vida praćenja rada i rezultata studenata, školarine studentima koji koriste kredit Societe Generale banke se uvećavaju za 8,13%.